Sắp ra mắt...

ZClouding Events được đội ngũ chuyên gia xây dựng nên để giúp các khách hàng và đối tác có cơ hội kết nối và tương tác cùng với các chuyên gia để liên tục nâng cấp những kiến thức mới, công cụ mới cũng như là chiến lược mới để tạo ra sự hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó thông qua các sự kiện trực tiếp và trực tuyến, chúng tôi tin rằng đây sẽ là cơ hội giao thương và kết nối cho các khách hàng và đối tác gắn kết mạnh mẽ từ đó phát triển nên một cộng đồng kinh doanh bền vững cùng nhau X100 doanh nghiệp.